O projekcie

Operacja pn. URUCHOMIENIE INNOWACYJNEJ USŁUGI MOBILNEGO RECYKLINGU ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

mająca na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Między Odrą a Bobrem dzięki wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firmy Mariusz Sochacki Lubuskie Centrum Kserokopiarek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamknij menu
×
Szybki kontakt